Vanliga frågor (FAQ)

E-post inställningar
Senast uppdaterad 8 månader sedan

Server för inkommande e-post (POP3)
mail.jeloin.net, port 110
alternativ
mail.jeloin.net, port 995 (SSL, användarnamn och lösenord skickas krypterat)

Server för inkommande e-post (IMAP)
mail.jeloin.net, port 143
alternativ
mail.jeloin.net, port 993 (SSL användarnamn och lösenord skickas krypterat)

Server för utgående e-post (SMTP)
Enligt uppgift från din internetleverantör
alternativ, okrypterad autentiserad anslutning
mail.jeloin.net, port 587
alternativ, krypterad autentiserad anslutning
mail.jeloin.net, port 465

Webmail
http://mail.jeloin.net/

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!